PRZETARGI POWYŻEJ 130.000 ZŁ

Zapraszamy na platformę zakupową Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.

https://platformazakupowa.pl/pn/mzz_leszno

Postępowanie na dostawę roślin sezonowych w roku 2022

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1 ) na dostawę materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie. Wszelkie dokumenty można pobrać z...

czytaj dalej

Plan zamówień publicznych na rok 2021

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK   Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie Przedmiot Zamówienia/ Nazwa zadania Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw w roku 2021

Ogłoszenie nr 510537143-N-2020 z dnia 08.12.2020 r. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. : Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe...

czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę roślin w roku 2021

Ogłoszenie nr 510530867-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. : Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...

czytaj dalej