KONSERWACJA

Konserwacja  i budowa terenów zieleni

Podstawowym celem zakładu jest dbanie o estetykę miasta, utrzymanie odpowiedniego poziomu wegetacyjnego roślin  i ich kondycji zdrowotnej, poprzez całoroczne prowadzenie prac konserwacyjno – pielęgnacyjnych.
 
Obecnie obszar zieleni miasta na której prowadzimy pielęgnację wynosi 118 ha.
 
W ramach statutowych zadań zajmujemy się pielęgnacją terenów zieleni miasta Leszna z czego do głównych zadań należą:
 
– konserwacja i utrzymywanie terenów zieleni na terenie miasta Leszna,
– obsadzanie kwietników sezonowych oraz pielęgnację nasadzeń drzew i krzewów,
– bieżące utrzymywanie fontann,
– utrzymywanie i nadzór nad placami zabaw
– pielęgnacja drzewostanu na terenach miejskich,
– przygotowanie Miejsc Pamięci Narodowych na uroczystości miejskie,
– zimowe utrzymanie alejek i chodników,
– budowa i konserwacja terenów zieleni na zlecenie innych podmiotów.

ZAKRES ZADAŃ

..

EDUKACJA

 

GALERIA