Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. ogłasza nabór wolontariuszy do

 

Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie.

 

 

Spotkanie odbędzie się na terenie schroniska (Henrykowo 20) w dniu 25 marca br. (sobota) o godz. 8.30.

Spotkanie będzie obejmowało szkolenie z zakresu BHP oraz szkolenie stanowiskowe.

Czas trwania to ok. 2 godz.

 

Zapraszamy wszystkie osoby, które dobrowolnie i świadomie chcą poświęcić swój wolny czas  bezpańskim zwierzętom oraz chcących zrobić coś pożytecznego i dobrego. Niech to będzie przemyślana decyzja.

Do Wolontariatu mogą należeć osoby pełnoletnie o określonych predyspozycjach psychofizycznych, które zadeklarują opiekę nad zwierzętami  w cyklu długofalowym

Wolontariuszem może być  :

  • osoba, która ukończyła 18 lat
  • podpisze Porozumienie z Miejskim Zakładem Zieleni w Lesznie Sp. z o.o.
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy  w schronisku

 

Ze szczegółami dotyczącymi pracy wolontariusza można zapoznać się na stronie internetowej schroniska www.schronisko.leszno.pl  pod zakładką wolontariat.