Postępowanie na dostawę paliw płynnych na potrzeby MZZ w roku 2022

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1 ) na dostawę paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.”. Wszelkie dokumenty można pobrać z platformy...

Postępowanie na dostawę roślin sezonowych w roku 2022

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1 ) na dostawę materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie. Wszelkie dokumenty można pobrać z...