Postępowanie na dostawę paliw płynnych na potrzeby MZZ w roku 2022

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1 ) na dostawę paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.”. Wszelkie dokumenty można pobrać z platformy...

Postępowanie na dostawę roślin sezonowych w roku 2022

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 ust. 1 ) na dostawę materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie. Wszelkie dokumenty można pobrać z...

Plan zamówień publicznych na rok 2021

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK   Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie Przedmiot Zamówienia/ Nazwa zadania Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony w roku 2021

Ogłoszenie nr 510406467-N-2021 z dnia 21.01.2021 r. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. : Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. OGŁOSZENIE...