Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia – kredyt bankowy

MZZ-361-6/2021                                                                              Leszno, 13 sierpnia 2021 r.   ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA   w ramach przygotowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie...

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne w roku 2021

MZZ-361-7/2020                                                                              Leszno, dnia  19.11.2020 r.     Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     Zamawiający, Miejski Zakład...

Zapytanie ofertowe na dostawę karmy w roku 2021

MZZ-361-6/2020                                                                              Leszno, dnia  16.11.2020 r.     Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   dot. zapytania ofertowego...