Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia – kredyt bankowy

MZZ-361-6/2021                                                                              Leszno, 13 sierpnia 2021 r.   ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA   w ramach przygotowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie...