Przetarg nieograniczony na dostawę roślin w roku 2021

Ogłoszenie nr 510530867-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. : Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie...

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne w roku 2021

MZZ-361-7/2020                                                                              Leszno, dnia  19.11.2020 r.     Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     Zamawiający, Miejski Zakład...

Zapytanie ofertowe na dostawę karmy w roku 2021

MZZ-361-6/2020                                                                              Leszno, dnia  16.11.2020 r.     Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   dot. zapytania ofertowego...

Bratki i stokrotki dla przedszkoli

  Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w bezpłatnych lekcjach edukacyjnych prowadzonych przez naszą Spółką. W ramach lekcji prowadzonych na świeżym powietrzu na terenie przedszkola otrzymacie Państwo od nas 50 szt. sadzonek kwiatków...