Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o. informuje, iż w dniu dzisiejszym (t.j.) 03.10.2019 r.

zakończył sprzedaż drewna opałowego znajdującego się na stanie MZZ.

O kolejnej sprzedaży poinformujemy niezwłocznie.

_______________________________________________________________________________________________

Zestawienie drewna na dzień 30.09.2019 r.
Lp. Gatunek drewna Stan            mp Cena    brutto                   1 mp pocięte/połupane Cena brutto           1 mp niepocięte
1. Akacja Robinia 5,21 168,48 135,00
2. Sumak 0,14 81,00 64,80
3. Lipa 28,75 81,00 64,80
4. Kasztanowiec 2,00 81,00 64,80
5. Topola 2,00 81,00 64,80
6. Klon 16,51 110,16 91,80
7. Sosna 3,50 97,20 81,00
8. Wierzba 0,49 81,00 64,80
58,60

 

____________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja ilości drewna przeznaczonego na sprzedaż na dzień 12.06.2019 r.

Zestawienie drewna na dzień 12.06.2019 r.
Lp. Gatunek drewna Stan            mp Cena brutto                      1 mp pocięte/połupane Cena brutto                  1 mp niepocięte
1. Akacja 1,00 168,48 135,00
2. Lipa 33,96 81,00 64,80
3. Kasztanowiec 7,62 81,00 64,80
4. Świerk 0,08 97,20 81,00
5. Wierzba 19,79 81,00 64,80
6. Topola 18,20 81,00 64,80
7. Zrębki 2,18 37,80
82,83

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

MZZ-361-5/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                Leszno, dnia 03 czerwca 2019 roku

 

 

Miejski Zakład Zieleni

w Lesznie sp. z o. o.

ul. C. K. Norwida 4

64-100 Leszno

 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W LESZNIE SP. Z O. O. OGŁASZA SPRZEDAŻ DREWNA  OPAŁOWEGO

 

 

I. Nazwa Sprzedającego:

Miejski Zakład Zieleni

w Lesznie sp. z o. o.

ul. C. K. Norwida 4

64-100 Leszno

NIP 697-235-99-73

 

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest  niżej wymienione drewno opałowe:

 

Zestawienie tabelaryczne drewna znajdującego się na stanie Miejskiego Zakładu Zieleni  w Lesznie sp. z o. o.  na dzień 31.05.2019 r.

 

Lp. Gatunek drewna Stan            mp Cena brutto                      1 mp pocięte/połupane Cena brutto               1 mp niepocięte
1. Klon 6,77 110,16 91,80
2. Śliwa 0,11 110,16 91,80
3. Jabłoń 0,11 110,16 91,80
4. Lipa 38,46 81,00 64,80
5. Dąb 0,09 168,48 135,00
6. Jarząb 0,63 81,00 64,80
7. Kasztanowiec 7,62 81,00 64,80
8. Akacja Robinia 11,04 168,48 135,00
9. Grab 1,71 168,48 135,00
10. Czeremcha 0,17 110,16 91,80
11. Brzoza 0,80 110,16 91,80
12. Olcha 2,28 110,16 91,80
13. Świerk 0,08 97,20 81,00
14. Wiąz 1,75 110,16 91,80
15. Wierzba 23,29 81,00 64,80
16. Topola 18,20 81,00 64,80
17. Jesion 1,98 110,16 91,80
18. Zrębki 4,18 37,80
119,27

 

 III. Warunkiem zakupu drewna jest:

  1. Zgłoszenie się do siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o. o. przy ul. C. K. Norwida 4 do osoby wyznaczonej do kontaktu: Tomasz Neumann, Anna Woźniak-Majer.
  2. Wypełnienie pisemnego wniosku określającego, jakie drewno dany Nabywca chce zakupić (wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia) oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży drewna oraz przyjęciu   warunków sprzedaży bez zastrzeżeń.
  3. Zapłacenie ceny nabycia danego drewna, określonej w tabeli powyżej, odbiór protokołu zdawczo-odbiorczego i faktury lub paragonu.
  4. Odbiór zakupionego drewna na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (Wzór stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia) i wystawionej faktury lub paragonu.
  5. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o. zastrzega, iż zakupione drewno Nabywca jest zobowiązany odebrać na własny koszt i własnym transportem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakupu drewna.
  6. W przypadku braku odbioru drewna przez Nabywcę, pomimo wcześniejszego powiadomienia przez Miejski Zakład Zieleni w Lesznie sp. z o. o., drewno zostanie ponownie wystawione do dalszej sprzedaży.
  7. Drewno może zostać dostarczone do nabywcy transportem Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o.o. za dodatkową opłatą. Koszt opłaty ustalany jest indywidualnie z nabywcą drewna.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia wniosek

Załącznik nr 2 do ogłoszenia protokół