PRZETARGI PONIŻEJ 30.000 EUR

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne w roku 2021

MZZ-361-7/2020                                                                              Leszno, dnia  19.11.2020 r.     Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     Zamawiający, Miejski Zakład Zieleni w...

Zapytanie ofertowe na dostawę karmy w roku 2021

MZZ-361-6/2020                                                                              Leszno, dnia  16.11.2020 r.     Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   dot. zapytania ofertowego na „Zakup wraz...

Zapytanie ofertowe na zakup karmy w roku 2020 II

MZZ-361-12/2019                                                                            Leszno, dnia  21.11.2019 r.     Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   dot. zapytania ofertowego na „Zakup wraz z...

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne w roku 2020

MZZ-361-8/2019                                                                              Leszno, dnia  13.11.2019 r.     Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     Zamawiający, Miejski Zakład Zieleni w...

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą karmy do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie 20 w roku 2020

MZZ-361-10/2019                                                             Leszno, dnia 31 października 2019 r.     Wykonawcy biorący udział w zapytaniu ofertowym   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania       dot. „Zakupu wraz z dostawą do Schroniska dla...