Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie Przedmiot Zamówienia/ Nazwa zadania Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym)
1. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie
Sp. z o. o.
Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami usługi 230 000,00 zł przetarg nieograniczony I kwartał
2. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie
Sp. z o.o.
Dostawa sezonowych roślin rabatowych dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie dostawa 240 000,00 zł przetarg nieograniczony IV kwartał
3. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie
Sp. z o.o.
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie dostawa 210 000,00 zł przetarg nieograniczony IV kwartał
4. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie
Sp. z o.o.
Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami usługi 300 000,00 zł przetarg nieograniczony IV kwartał