Opiekun zwierząt ( cały etat )

OPIS   STANOWISKA    PRACY:

Do zadań opiekuna zwierząt należy  między innymi ;

 1. Utrzymanie czystości na terenie całego obiektu oraz we wszystkich pomieszczeniach
 2. Codzienne sprzątanie boksów, wywożenie nieczystości,
 3. Prace gospodarcze na terenie schroniska,
 4. Przygotowanie posiłków dla zwierząt,
 5. Karmienie i pojenie zwierząt,
 6. Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt,
 7. Wyprowadzanie zwierząt na wybiegi i spacery,
 8. Obserwacja zwierząt pod kątem objawów chorobowych,
 9. Pomoc lekarzowi weterynarii przy podstawowych czynnościach – oględziny zwierząt, profilaktyka,
 10. Zbieranie padłych zwierząt z terenu miasta Leszna.
 11. Samodzielne odławianie zwierząt z terenu miasta Leszna i powiatu  leszczyńskiego,
 12. Obsługa klienta ( oprowadzanie zainteresowanych po schronisku i udzielanie kompetentnych informacji na temat zwierząt  tam przebywających, przeprowadzanie adopcji itp. ),
 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariatem, policją, strażą miejską i współpracującymi  gminami

Wymagania obowiązkowe:

– wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

– prawo jazdy kat. „B”,

– dyspozycyjność,

umiejętność pracy w warunkach stresu,

– zamiłowanie do zwierząt,

– umiejętność pracy w zespole,

– komunikatywność, sumienność, obowiązkowość,

– kultura osobista.

 

Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie w pracy ze zwierzętami.