ul. Cypriana Kamila Norwida 4 64-100 Leszno tel./fax: 065 529 93 67 e-mail: mzz@mzz.leszno.pl

Bezprzetargowa sprzedaż drewna

12.03.2018 08:10

 MZZ-361-9/2018                                                                                                                                                                                              

                                                                                     

 

 

  Leszno, dnia 12 marca 2018 roku

 

Miejski Zakład Zieleni

ul. C.K.Norwida 4

64-100 Leszno

 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

 

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI OGŁASZA SPRZEDAŻ

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ  DREWNA  OPAŁOWEGO

 

 

I. Nazwa Sprzedającego:

Miasto Leszno -Miejski Zakład Zieleni  

ul. Karasia 15

64-100 Leszno

NIP 697-22-59-898

 

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej jest  niżej wymienione drewno opałowe:

 

Zestawienie tabelaryczne drewna znajdującego się na stanie MZZ na dzień 12.03.2018 r.

 

Nr pozycji

Gatunek drewna opałowego

Ilość drewna

Cena brutto

Cena brutto całość

 

 

 

 

 

1C

Topola

2,21

105,12

232,32

2C

Topola

1,95

105,12

204,98

3C

Topola

4,42

105,12

464,63

4C

Topola

1,69

105,12

177,65

5C

Topola

1,30

105,12

136,66

6C

Topola

3,12

105,12

327,97

7C

Topola

1,95

105,12

204,98

8C

Topola

3,25

105,12

341,64

9C

Topola

1,95

105,12

204,98

10C

Topola

2,40

105,12

252,29

11C

Topola

1,76

105,12

185,01

5A

Topola

3,25

105,12

341,64

11A

Topola

3,25

105,12

341,64

13A

Topola

3,78

105,12

397,35

 

 

36,28

 

3 813,75

12C

Klon

4,875

144,72

705,51

13C

Klon

2,216

144,72

320,70

 

 

7,09

 

1 026,21

14C

Lipa

3,25

105,12

341,64

15C

Lipa

3,25

105,12

341,64

16C

Lipa

2,47

105,12

259,65

17C

Lipa

0,975

105,12

102,49

18C

Lipa

1,95

105,12

204,98

19C

Lipa

1,625

105,12

170,82

20C

Lipa

0,78

105,12

81,99

21C

Lipa

1,625

105,12

170,82

22C

Lipa

6,50

105,12

683,28

23C

Lipa

0,65

105,12

68,33

24C

Lipa

0,65

105,12

68,33

25C

Lipa

4,55

105,12

478,30

26C

Lipa

0,65

105,12

68,33

27C

Lipa

0,975

105,12

102,49

28C

Lipa

3,90

105,12

409,97

60C

Lipa

6,19

105,12

650,69

 

 

39,99

 

4 203,75

29C

Jesion

2,76

144,72

399,43

 

 

2,76

 

399,43

30C

Modrzew

0,87

122,40

106,49

 

 

0,87

 

106,49

31C

Sosna (opałowa)

102,53

122,40

12 549,67

 

 

102,53

 

12 549,67

32C

Sosna (tartaczna))

58,545

349,53

20 463,23

 

 

58,55

 

20 463,23

33C

Wierzba

0,65

105,12

68,33

34C

Wierzba

3,25

105,12

341,64

35C

Wierzba

2,24

105,12

235,47

 

 

6,14

 

645,44

36C

Brzoza

1,13

105,12

118,79

 

 

1,13

 

118,79

37C

Orzech

2,14

105,12

224,96

 

 

2,14

 

224,96

38C

Dąb

1,027

172,80

177,47

39C

Dąb

2,795

172,80

482,98

 

 

3,82

 

660,44

40C

Akacja-Robina

5,85

172,80

1 010,88

41C

Akacja-Robina

2,40

172,80

414,72

42C

Akacja-Robina

2,73

172,80

471,74

43C

Akacja-Robina

3,25

172,80

561,60

44C

Akacja-Robina

4,06

172,80

701,57

45C

Akacja-Robina

5,20

172,80

898,56

46C

Akacja-Robina

3,575

172,80

617,76

47C

Akacja-Robina

2,145

172,80

370,66

48C

Akacja-Robina

8,45

172,80

1 460,16

49C

Akacja-Robina

1,625

172,80

280,80

50C

Akacja-Robina

1,30

172,80

224,64

51C

Akacja-Robina

2,60

172,80

449,28

52C

Akacja-Robina

2,60

172,80

449,28

53C

Akacja-Robina

1,625

172,80

280,80

54C

Akacja-Robina

1,625

172,80

280,80

55C

Akacja-Robina

0,52

172,80

89,86

 

 

49,56

 

8 563,10

56C

Grusza

1,03

105,12

108,27

 

 

1,03

 

108,27

57C

Kasztanowiec

5,85

105,12

614,95

58C

Kasztanowiec

3,25

105,12

341,64

59C

Kasztanowiec

3,461

105,12

363,82

 

 

12,56

 

1 320,41

 

 

324,43

 

54 203,94

 

 

 

 

 

III. Warunkiem zakupu drewna jest:

1. Zgłoszenie się do siedziby MZZ przy ul. C.K.Norwida 4 do osoby wyznaczonej do kontaktu:  Tomasz Neumann.

2. Wypełnienie pisemnego wniosku określającego, jakie drewno dany Nabywca chce zakupić (wzór stanowi zał. nr 1

 do ogłoszenia) oraz podpisanie oświadczenia o  zapoznaniu się z warunkami sprzedaży drewna  oraz przyjęciu

  warunków sprzedaży bez zastrzeżeń.

3. Zapłacenie ceny nabycia danego drewna, określonej w tabeli powyżej, odbiór protokołu zdawczo-odbiorczego i faktury lub paragonu.

4. Odbiór zakupionego drewna na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i wystawionej faktury lub paragonu.

5. Miejski Zakład Zieleni zastrzega, iż zakupione drewno Nabywca jest zobowiązany odebrać na własny koszt

i własnym transportem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakupu drewna.

 

Załączniki do pobrania:

- Wniosek o sprzedaż drewna

- protokół zdawczo-odbiorczy

wróć