ul. Cypriana Kamila Norwida 4 64-100 Leszno tel./fax: 065 529 93 67 e-mail: mzz@mzz.leszno.pl

Bezprzetargowa sprzedaż drewna opałowego

05.02.2018 08:06

 MZZ-361-6/2018                                                                                                                                                                                           

                                                                                    

 

 

  Leszno, dnia 05 lutego 2018 roku

 

Miejski Zakład Zieleni

ul. C.K.Norwida 4

64-100 Leszno

 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

 

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI OGŁASZA SPRZEDAŻ

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ  DREWNA  OPAŁOWEGO

 

 

I. Nazwa Sprzedającego:

Miasto Leszno -Miejski Zakład Zieleni  

ul. Karasia 15

64-100 Leszno

NIP 697-22-59-898

 

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej jest  niżej wymienione drewno opałowe:

 

Zestawienie tabelaryczne drewna znajdującego się na stanie MZZ na dzień 05.02.2018 r.

 

Nr pozycji

Gatunek drewna opałowego

Ilość drewna

Cena brutto

Cena brutto całość

 
 

1A

Topola

3,25

90,83

295,20

 

2A

Topola

3,25

90,83

295,20

 

3A

Topola

3,25

90,83

295,20

 

4A

Topola

3,25

90,83

295,20

 

5A

Topola

3,25

90,83

295,20

 

6A

Topola

3,25

90,83

295,20

 

7A

Topola

3,25

90,83

295,20

 

8A

Topola

3,25

90,83

295,20

 

9A

Topola

3,25

90,83

295,20

 

10A

Topola

3,25

90,83

295,20

 

11A

Topola

3,25

90,83

295,20

 

12A

Topola

3,25

90,83

295,20

 

13A

Topola

3,78

90,83

343,34

 

14A

Klon

3,25

122,86

399,66

 

15A

Klon

3,25

122,86

399,30

 

16A

Klon

3,25

122,86

399,30

 

17A

Klon

3,25

122,86

399,30

 

18A

Klon

1,95

122,86

239,58

 

19A

Klon

1,86

122,86

228,52

 

20A

Lipa

1,95

90,83

177,12

 

22A

Lipa

3,25

90,83

295,20

 

23A

Lipa

3,04

90,83

276,12

 

24A

Jesion

2,21

122,86

271,52

 

25A

Jesion

2,04

122,86

250,63

 

26A

Grab

1,32

152,72

201,59

 

27A

Sosna

2,69

107,62

289,50

 

28A

Wierzba

0,65

90,83

59,04

 

29A

Wierzba

0,65

90,83

59,04

 

30A

Wierzba

3,25

90,83

295,20

 

31A

Wierzba

1,63

90,83

148,05

 

32A

Wierzba

2,60

90,83

236,16

 

33A

Wierzba

3,01

90,83

273,40

 

34A

Brzoza

1,49

90,83

135,34

 

35A

Jarząb

1,25

90,83

113,54

 

36A

Akacja-Robina

3,25

152,72

496,34

 

37A

Akacja-Robina

3,25

152,72

496,34

 

38A

Akacja-Robina

1,95

152,72

297,80

 

39A

Akacja-Robina

3,32

152,72

507,03

 

40A

Akacja-Robina

3,25

152,72

496,34

 

41A

Czeremcha

1,49

90,83

135,34

 

42A

Kasztanowiec

3,80

90,83

345,15

 

43A

Oliwnik

2,08

90,83

188,93

 

 

 

113,02

 

11 996,07

 

 

III. Warunkiem zakupu drewna jest:

1. Zgłoszenie się do siedziby MZZ przy ul. C.K.Norwida 4 do osoby wyznaczonej do kontaktu:  Tomasz Neumann.

2. Wypełnienie pisemnego wniosku określającego, jakie drewno dany Nabywca chce zakupić (wzór stanowi zał. nr 1

 do ogłoszenia) oraz podpisanie oświadczenia o  zapoznaniu się z warunkami sprzedaży drewna  oraz przyjęciu

  warunków sprzedaży bez zastrzeżeń.

3. Zapłacenie ceny nabycia danego drewna, określonej w tabeli powyżej, odbiór protokołu zdawczo-odbiorczego i faktury.

4. Odbiór zakupionego drewna na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i wystawionej faktury.

5. Miejski Zakład Zieleni zastrzega, iż zakupione drewno Nabywca jest zobowiązany odebrać na własny koszt

i własnym transportem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakupu drewna.

 

Załączniki do pobrania:

- Wniosek o sprzedaż drewna

- Protokół zdawczo-odbiorczy

wróć