ul. Cypriana Kamila Norwida 4 64-100 Leszno tel./fax: 065 529 93 67 e-mail: mzz@mzz.leszno.pl

Plan zamówien publicznych na rok 2018

23.01.2018 10:31

 

 

Lp.

Nazwa

jednostki organizacyjnej

prowadzącej postępowanie

Przedmiot

Zamówienia/

Nazwa zadania

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane,

dostawy, usługi)

Orientacyjna wartość

zamówienia

Przewidywany tryb

udzielenia zamówienia

Przewidywany termin

wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym)

1.

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie

Modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO

roboty budowlane

500.000,00 zł

przetarg nieograniczony

II kwartał

2.

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie

Dostawa sezonowych roślin rabatowych dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie

dostawa

140 000,00 zł

przetarg nieograniczony

IV kwartał

3.

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie

dostawa

140 000,00 zł

przetarg nieograniczony

IV kwartał

4.

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie

„Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie”

usługi

235 000,00 zł

przetarg nieograniczony

IV kwartał

wróć