Stanowisko opiekun zwierząt w Miejskim Zakładzie Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.

 

Stanowisko: Opiekun zwierząt
Miejsce pracy: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.

ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno

Termin składania ofert : 09.12.2020 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. – Sekretariat , ul C. K. Norwida 4

 

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. , ul. C. K. Norwida 4, 64-100 Leszno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko: opiekun zwierząt

wymiar zatrudnienia – 1 etat

  1. Wymagania obowiązkowe:

– wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

– prawo jazdy kat. „B”,

– dyspozycyjność,

umiejętność pracy w warunkach stresu,

– zamiłowanie do zwierząt,

– umiejętność pracy w zespole,

– komunikatywność, sumienność, obowiązkowość,

– kultura osobista.

  1. Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie w pracy ze zwierzętami

III. Zadania wykonywane na stanowisku

–  utrzymanie czystości na terenie całego obiektu oraz we wszystkich pomieszczeniach

–  codzienne sprzątanie boksów, wywożenie nieczystości,

–  prace gospodarcze na terenie schroniska,

–  przygotowanie posiłków dla zwierząt,

–  karmienie i pojenie zwierząt,

– zabiegi pielęgnacyjne zwierząt,

– wyprowadzanie zwierząt na wybiegi i spacery,

– obserwacja zwierząt pod kątem objawów chorobowych,

– pomoc lekarzowi weterynarii przy podstawowych czynnościach – oględziny zwierząt, profilaktyka,

– zbieranie padłych zwierząt z terenu miasta Leszna.

– samodzielne odławianie zwierząt z terenu miasta Leszna i powiatu  leszczyńskiego,

– obsługa klienta ( oprowadzanie zainteresowanych po schronisku i udzielanie kompetentnych informacji na    temat zwierząt  tam przebywających, przeprowadzanie adopcji itp. ),

– współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariatem, policją, strażą miejską i współpracującymi  gminami

  1. Wymagane dokumenty:
  2. List motywacyjny,
  3. Życiorys (CV).
  4. Warunki pracy na kandydata
  5. Miejsce pracy: Międzygminne Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie

Henrykowo 20, 64-115 Święciechowa

  1. Rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko fizyczne;
  2. Wymiar czasu pracy: pełen etat;

Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach z  dopiskiem:  „dot. naboru  –  stanowisko  opiekun zwierząt” należy składać w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie sp. z o. o.   ul .C .K. Norwida 4 w Lesznie osobiście  lub  pocztą tradycyjną na  adres  Miejskiego Zakładu Zieleni  lub e-mailem na adres sekretariat@mzz.leszno.pl. W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 93 67.