Miejski Zakład Zieleni zaprasza wszystkich bez względu na wiek do wzięcia udziału w konkursie na wybranie imion dla lam.

3 około roczne lamy ( samce ) przybyły do naszego MIni ZOO na początku kwietnia br. Każda z nich ma piękne i niepowtarzalne umaszczenie dlatego tez wybór imion nie powinien nastręczać zbyt wiele trudności.

 

Zgłaszanie propozycji imion do konkursu odbywa się poprzez :

1. osobiste dostarczenie bądź przesłanie pocztą na adres :

Gazeta „ABC”    ul. Słowiańska 63      64 – 100 Leszno

Na kopercie z dopiskiem : Imiona dla lam

2.  przesłanie propozycji imion w formie elektronicznej na adres zydorowicz@gazetaabc.pl

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 propozycje imion, po jednym dla każdej lamy.

Dobrze byłoby gdyby imiona były krótkie, proste, łatwo wpadające w ucho.

Komisja  przy wyborze nadesłanych propozycji imion będzie brała  pod uwagę oryginalność, brzmienie oraz łatwość ich zapamiętania.

Szczegóły konkursu są podane w poniższym Regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

WSZYSTKICH GORĄCO ZACZĘCAMY DO ZABAWY !!!!