Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. informuje, iż przystąpił do naboru związanego z przyznaniem środków finansowych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2020 roku, zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych.

PRIORYTET VII.2 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej.

Nazwa projektu: Ogród dydaktyczny – tętniąca życiem wyspa bioróżnorodności w Parku 1000-lecia w Lesznie”

Wspierając terenową infrastrukturę edukacyjną chcemy założyć w istniejącym na naszym terenie Parku 1000 – lecia ogródek dydaktyczny. Istniejące ścieżki wyposażone zostaną w tablice edukacyjne, które przybliżą zwiedzającym informację o dobrodziejstwach naszego Parku. Zaprezentują najczęściej występujące gatunki ptaków, drzew oraz roślin. Posłużą zwiedzającym do łatwiejszego rozpoznawania i identyfikowania otaczającego ekosystemu i uświadomią potrzebę ochrony tych gatunków w celu zachowania obecnej przyrody.

Celem założenia naszego ogrodu dydaktycznego jest:

– popularyzacja ogrodów dydaktycznych w postaci łąk kwietnych, będących ostoją dla  różnorodności biologicznej,

– stworzenie enklawy ptaków, która pozwoli na podniesieni świadomości społecznej w zakresie potrzeb skrzydlatych przyjaciół,

– wspieranie zapylaczy np. w przypadku pszczół,

– pokazanie naturalnego środowisko dla człowieka,

– utworzenie zbiorowiska roślin kwitnących, które wytwarzają głęboki system korzeniowy, dzięki czemu magazynują  o wiele więcej wody. Oprócz tego ograniczy to miejski hałas i wesprze małą faunę, czyli owady i niewielkie ssaki.

– spotkanie w tych miejscach trzmieli, motyli, wielu gatunków pszczół samotnic. Takie owady są pożywieniem dla mniejszych ssaków chociażby jeży, a także dla ptaków. Ogrody są takim miejscem, w których te osobniki mogą zimować  i funkcjonować w kolejnych latach. Miejsca te cechuje różnorodność występowania wielu gatunków roślinności.

Ogrody dydaktyczne wzbogacają ubogi ekosystem miejski, stanowiąc tętniące życiem wyspy bioróżnorodności.

Ptaki są stałym elementem krajobrazu miejskiego, w dodatku bardzo urokliwym. Czy można wyobrazić sobie wiosenne poranki bez śpiewu ptaków, zbiorniki wodne bez kaczek krzyżówek czy brzegi Wisły bez mew śmieszek? Wiele gatunków ptaków w pełni zaaklimatyzowało się do środowiska miejskiego. Ich ostojami są śródmiejskie parki, ogrody, a za miejsca lęgowe często służą budynki. Jednak ze względu na modernizację budownictwa (większe powierzchnie wybetonowane, zamykane otwory wentylacyjne, docieplanie budynków mieszkalnych, duże powierzchnie szklane) i zmniejszającą się ilość starodrzewu, liczebność ptaków w mieście gwałtownie spada. Dlatego w trosce o „skrzydlatych braci”, warto tak dobierać roślinność w naszym otoczeniu, by sprzyjała gniazdowaniu, dawała schronienie, a zimą stanowiła źródło pokarmu.

Rośliny zapewniają ptakom miejsce do schronienia przed wiatrem i drapieżnikami, budulec do budowy i miejsce do zakładania gniazd oraz źródło pokarmu – części zielone, nasiona, owoce oraz żerujące na roślinach szkodniki. Wszystkie rośliny dostarczające ptakom pokarmu są ozdobne i ich posadzenie wzbogaci kompozycje zieleni w ogrodzie.

Mając na uwadze poszerzenie oferty dydaktycznej planujemy wzbogacenie wyposażenia ogródka dydaktycznego poprzez:

– wybudowanie ścieżki sensorycznej – która uzmysłowi doznania uczestnikom poprzez pokazanie różnorodności naturalnie występujących  powierzchni otaczającego ekosystemu – np. piasek, liście, szyszki, kamienie itp.,

– postawienie skoczni dydaktycznej  – jako gry sprawnościowej uświadamiającej jakiej długości skoki mogą wykonywać poszczególne gatunki zwierząt,

– postawienie tablicy z rozpiętością skrzydeł – w formie panelu edukacyjnego, przedstawiającego rozpiętość skrzydeł wybranych gatunków ptaków w skali 1:1, panel ten umożliwi społeczeństwu oraz osobom uczestniczącym w lekcjach edukacyjnych zapoznanie z  różnorodnością ptaków występujących w naszym środowisku,

– postawienie tablic edukacyjnych – pozwolą poznać wiele ciekawostek przyrodniczych, występujących na naszym terenie.

Nasz ogródek dydaktyczny będzie miejscem, które pozwoli na ucieczkę od miejskiego zgiełku.    W sposób obrazowy przybliży problemy, z którymi boryka się środowisko i nauczy człowieka jak o nie dbać, aby jak najdłużej nam służyło. Chcemy wzbudzić w odwiedzających świadomość szacunku do otaczającej przyrody,  aby każdy kto odwiedzi nasz Park wiedział co posiadamy, jakie korzyści płyną z tego i co możemy zrobić, aby zachować taki ekosystem jak najdłużej.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 87.997,00 zł, wysokość dofinansowania: 52.798,20,00 zł, nasz wkład: 35.198,80 zł.

Data rozpoczęcia naszego projektu to 01.04.2020 r., natomiast planowana data zakończenia projektu to 31.12.2020 r.