Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. informuje, iż przystąpił do naboru związanego z przyznaniem środków finansowych w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2020 roku, zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych.

Priorytet VII.1 „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa”

Nazwa projektu: „Żywe lekcje edukacyjne w Parku 1000-lecia w Lesznie”.

Celem projektu jest zwiększenie działań edukacyjnych w stosunku do mieszkańców Leszna oraz powiatu leszczyńskiego poprzez podnoszenie ich świadomości ekologicznej z zakresu posiadanych dobrodziejstw natury w naszym regionie.

Degradacja środowiska naturalnego jaka dokonała się przez ostatnie dziesięciolecia związana   z szybkim rozwojem cywilizacji spowodowała, że szczególną uwagę zwrócono na edukację ekologiczną.

Jednym z istotnych celów realizowanych przez Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp.  z o. o. jest prowadzenie Mini ZOO, zlokalizowanego w Parku 1000-lecia. Jest to miejsce, które pomimo, iż położone  w centrum miasta, tworzy zieloną oazę dla zwierząt, roślin i drzew. Pozwalaj na bezpośredni kontakt człowieka z naturą, wykorzystując biologiczną otulinę izolującą Park od zgiełku miejskiego.  W Mini ZOO od niedawna prowadzone są lekcje edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk o ochronie środowiska i przyrody dla przedszkoli oraz szkół. Podstawowym celem i priorytetem tych lekcji jest prowadzenie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa. Dlatego też, aby uatrakcyjnić i poszerzyć dostęp społeczeństwa do edukacji ekologicznej, należy zwiększyć aktualnie posiadane zaplecze dydaktyczne o niezbędne do zrealizowania tego celu pomoce naukowe.

W ramach projektu powstanie film edukacyjny p.n. „Zielona enklawa w centrum Leszna”, zakupione zostaną mapki edukacyjno-turystyczne oraz niezbędne pomoce naukowe ułatwiające prowadzenie w leszczyńskim Mini ZOO lekcji edukacyjnych – na przykład tablice edukacyjne, dendrofon, modele ptaków, gry edukacyjne.

Poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej jesteśmy w stanie budować takie obszary i parki w centrach miast, które będą ostoją dla ptaków, a ponadto będą zmniejszać zanieczyszczenia powietrza, będzie ono czystsze. Teren Parku porośnięty jest różnymi gatunkami drzew, które oczyszczają powietrze, a zarazem obniżają temperaturę. Naszym celem jest istotne podniesienie świadomości społeczeństwa w tym zakresie. Chcemy pokazać różnorodność występujących na naszym lokalnym terenie gatunków i uzmysłowić naszym mieszkańcom, że trzeba cenić posiadane dobro dbać o środowisko naturalne aby zachowywało się w jak najlepszym stanie.

Kilka lat temu w Mini ZOO postawione zostały tablice edukacyjne, przedstawiające tematykę ekologiczno – przyrodniczą, której część można spotkać podczas spaceru po naszym Parku. Jest to niewątpliwie dużym atutem prowadzonych obecnie lekcji. Natomiast zakup kolejnych pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska i przyrody niewątpliwie wzbogaci i uatrakcyjni prowadzone działania służące edukacji ekologicznej społeczeństwa. Dzięki zakupionym modelom np. ptaków uczestnicy lekcji będą mogli nie tylko posłuchać o otaczającej nas przyrodzie, ale również bezpośrednio ją zobaczyć  i dotknąć. Jest to szczególnie ważne, gdy lekcje edukacyjne prowadzone są wśród młodszych uczestników – jak wiadomo dzieci chętnie dotykają, próbują, sprawdzają. Modele takie pozwolą zdecydowanie na ciekawsze prowadzenie pokazów dydaktycznych i wzbogacą ich zakres merytoryczny.

Dodatkową atrakcją dla zwiedzających – zwłaszcza młodego pokolenia, będą przewodniki w formie map, które będą stanowiły swoiste źródło wiedzy ekologicznej zaczerpniętej podczas zwiedzania Mini ZOO lub podczas uczestnictwa   w żywych lekcjach ekologicznych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 66.500,00 zł, wysokość dofinansowania: 49.875,00 zł, nasz wkład: 16.625,00 zł.

Data rozpoczęcia projektu to 01.07.2020 r., natomiast planowana data jego zakończenia to 31.12.2020 r.