Plan zamówień publicznych na rok 2021

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK   Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie Przedmiot Zamówienia/ Nazwa zadania Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony w roku 2021

Ogłoszenie nr 510406467-N-2021 z dnia 21.01.2021 r. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. : Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów oraz pomoc w opiece nad zwierzętami dla Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. OGŁOSZENIE...

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw w roku 2021

Ogłoszenie nr 510537143-N-2020 z dnia 08.12.2020 r. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. : Dostawa paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...

Przetarg nieograniczony na dostawę roślin w roku 2021

Ogłoszenie nr 510530867-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o. o. : Dostawa materiału roślinnego do obsadzenia kwietników na terenach zieleni miejskiej w Lesznie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie...

Plan zamówień publicznych na rok 2020

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK   Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie Przedmiot Zamówienia/ Nazwa zadania Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia...