W dniu 08.08.2018 r. zamieszczono zaktualizowaną listę drewna pozostałą do sprzedaży, po obniżeniu cen o 20 %. Wykaz drewna znajduje się poniżej. 

 

Drewno pozostałe do sprzedaży, stan na dzień 20.08.2018 r.

Nr pozycji

Gatunek drewna opałowego

Ilość m³

Cena brutto

Cena brutto całość

10C

Topola

2,187

84,10

183,92

13A

Topola

3,78

84,10

317,88

14C

Lipa

3,25

84,10

273,31

15C

Lipa

3,25

84,10

273,31

16C

Lipa

2,47

84,10

207,72

17C

Lipa

0,975

84,10

81,99

19C

Lipa

1,625

84,10

136,66

21C

Lipa

1,625

84,10

136,66

22C

Lipa

6,50

84,10

546,62

25C

Lipa

4,55

84,10

382,64

26C

Lipa

0,65

84,10

54,66

27C

Lipa

0,975

84,10

81,99

28C

Lipa

3,90

84,10

327,97

60C

Lipa

6,19

84,10

520,55

71C

Lipa

1,42

84,10

119,42

31C

Sosna (opałowa)

8,411

97,92

823,61

73C

Sosna (opałowa)

12,130

97,92

1 187,77

33C

Wierzba

0,33

84,10

27,33

34C

Wierzba

3,25

84,10

273,31

35C

Wierzba

2,24

84,10

188,38

37C

Orzech

2,14

84,10

179,97

65 c

Brzoza

0,75

84,10

63,07

Akacja

5,25

138,24

907,20

Klon

1,53

115,78

221,42

Wiąz

2,16

115,78

312,60

12B

Lipa

3,63

69,12

250,91

Lipa

2,32

69,12

160,36

6B

Wierzba

3,06

69,12

211,51

90,543

8 452,74

Drewno pozostałe do sprzedaży, stan na dzień 08.08.2018 r.

Nr pozycji

Gatunek drewna opałowego

Ilość m³

Cena brutto

Cena brutto całość

10C

Topola

2,187

105,12

183,92

13A

Topola

3,78

105,12

317,88

14C

Lipa

3,25

105,12

273,31

15C

Lipa

3,25

105,12

273,31

16C

Lipa

2,47

105,12

207,72

17C

Lipa

0,975

105,12

81,99

19C

Lipa

1,625

105,12

136,66

21C

Lipa

1,625

105,12

136,66

22C

Lipa

6,50

105,12

546,62

25C

Lipa

4,55

105,12

382,64

26C

Lipa

0,65

105,12

54,66

27C

Lipa

0,975

105,12

81,99

28C

Lipa

3,90

105,12

327,97

60C

Lipa

6,19

105,12

520,55

71C

Lipa

1,42

105,12

119,42

31C

Sosna (opałowa)

8,411

122,40

823,61

73C

Sosna (opałowa)

12,130

122,40

1 187,77

33C

Wierzba

0,33

105,12

27,33

34C

Wierzba

3,25

105,12

273,31

35C

Wierzba

2,24

105,12

188,38

37C

Orzech

2,14

105,12

179,97

65 c

Brzoza

0,75

105,12

63,07

Akacja

5,25

172,80

907,20

Klon

1,53

144,72

221,42

Wiąz

2,16

144,72

312,60

12B

Lipa

3,63

86,40

250,91

Lipa

2,32

86,40

160,36

6B

Wierzba

3,06

86,40

211,51

90,543

8 452,74

 

 

 

W dniu 03.07.2018 r. zamieszczono zaktualizowaną listę drewna pozostałą do sprzedaży. Wykaz znajduje się poniżej.

 

Drewno pozostałe do sprzedaży, stan na dzień 03.07.2018 r.
Nr pozycji Gatunek drewna opałowego Ilość m³ Cena brutto Cena brutto całość
10C Topola 2,187 105,12 229,90
13A Topola 3,78 105,12 397,35
14C Lipa 3,25 105,12 341,64
15C Lipa 3,25 105,12 341,64
16C Lipa 2,47 105,12 259,65
17C Lipa 0,975 105,12 102,49
19C Lipa 1,625 105,12 170,82
21C Lipa 1,625 105,12 170,82
22C Lipa 6,50 105,12 683,28
25C Lipa 4,55 105,12 478,30
26C Lipa 0,65 105,12 68,33
27C Lipa 0,975 105,12 102,49
28C Lipa 3,90 105,12 409,97
60C Lipa 6,19 105,12 650,69
71C Lipa 1,52 105,12 159,78
72C Modrzew 0,16 122,40 19,58
31C Sosna (opałowa) 8,411 122,40 1 029,51
73C Sosna (opałowa) 99,230 122,40 12 145,75
33C Wierzba 0,65 105,12 68,33
34C Wierzba 3,25 105,12 341,64
35C Wierzba 2,24 105,12 235,47
37C Orzech 2,14 105,12 224,96
12B Lipa 3,63 105,12 381,59
6B Wierzba 3,06 105,12 321,67
166,218 19 335,64

 

___________________________________________________________________________________

MZZ-361-16/2018                                                                                                                                                                        

  Leszno, dnia 11 czerwca 2018 roku

 

Miejski Zakład Zieleni

ul. C.K.Norwida 4

64-100 Leszno

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI OGŁASZA SPRZEDAŻ

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ  DREWNA  OPAŁOWEGO

I. Nazwa Sprzedającego:

Miasto Leszno -Miejski Zakład Zieleni

ul. Karasia 15

64-100 Leszno

NIP 697-22-59-898

 

II. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej jest  niżej wymienione drewno opałowe:

 

Zestawienie tabelaryczne drewna znajdującego się na stanie MZZ na dzień 07.06.2018 r.

 

Nr pozycji

Gatunek drewna opałowego

Ilość m³

Cena brutto

Cena brutto całość

4C

Topola

1,69

105,12

177,65

5C

Topola

1,30

105,12

136,66

7C

Topola

1,95

105,12

204,98

8C

Topola

3,25

105,12

341,64

9C

Topola

1,95

105,12

204,98

10C

Topola

2,40

105,12

252,29

11C

Topola

1,76

105,12

185,01

5A

Topola

3,25

105,12

341,64

11A

Topola

3,25

105,12

341,64

13A

Topola

3,78

105,12

397,35

76C

Topola

31,10

105,12

3 269,23

70C

Klon

1,29

144,72

186,69

14C

Lipa

3,25

105,12

341,64

15C

Lipa

3,25

105,12

341,64

16C

Lipa

2,47

105,12

259,65

17C

Lipa

0,975

105,12

102,49

19C

Lipa

1,625

105,12

170,82

21C

Lipa

1,625

105,12

170,82

22C

Lipa

6,50

105,12

683,28

25C

Lipa

4,55

105,12

478,30

26C

Lipa

0,65

105,12

68,33

27C

Lipa

0,975

105,12

102,49

28C

Lipa

3,90

105,12

409,97

60C

Lipa

6,19

105,12

650,69

71C

Lipa

1,52

105,12

159,78

68C

Jesion

3,215

144,72

465,27

69C

Jesion

3,215

144,72

465,27

72C

Modrzew

0,16

122,40

19,58

31C

Sosna (opałowa)

10,061

122,40

1 231,47

73C

Sosna (opałowa)

122,190

122,40

14 956,06

33C

Wierzba

0,65

105,12

68,33

34C

Wierzba

3,25

105,12

341,64

35C

Wierzba

2,24

105,12

235,47

75C

Wierzba

2,01

105,12

211,29

65C

Brzoza

0,75

105,12

78,84

37C

Orzech

2,14

105,12

224,96

60C

Akacja-Robina

3,25

172,80

561,60

61C

Akacja-Robina

3,25

172,80

561,60

62C

Akacja-Robina

3,25

172,80

561,60

63C

Akacja-Robina

3,25

172,80

561,60

64C

Akacja-Robina

2,41

172,80

416,45

67C

Grusza

0,20

105,12

21,02

66C

Grab

0,39

172,80

67,39

74C

Wiąz

0,71

144,72

102,75

57C

Kasztanowiec

5,85

105,12

614,95

58C

Kasztanowiec

2,90

105,12

304,85

10B

Jesion

0,43

144,72

62,23

11B

Klon

1,00

144,72

144,72

12B

Lipa

3,63

105,12

381,59

13B

Akacja Robinia

1,04

172,80

179,71

6B

Wierzba

3,06

105,12

321,67

278,95

33 141,58

 

 

 

 

III. Warunkiem zakupu drewna jest:

1. Zgłoszenie się do siedziby MZZ przy ul. C.K.Norwida 4 do osoby wyznaczonej do kontaktu:  Tomasz Neumann, Anna Woźniak-Majer.

2. Wypełnienie pisemnego wniosku określającego, jakie drewno dany Nabywca chce zakupić (wzór stanowi zał. nr 1

do ogłoszenia) oraz podpisanie oświadczenia o  zapoznaniu się z warunkami sprzedaży drewna  oraz przyjęciu

warunków sprzedaży bez zastrzeżeń.

3. Zapłacenie ceny nabycia danego drewna, określonej w tabeli powyżej, odbiór protokołu zdawczo-odbiorczego i faktury.

4. Odbiór zakupionego drewna na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i wystawionej faktury.

5. Miejski Zakład Zieleni zastrzega, iż zakupione drewno Nabywca jest zobowiązany odebrać na własny koszt i własnym transportem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakupu drewna.

Pilki do pobrania:

– Wniosek o bezprzetargową sprzedaż drewna

– Protokół zdawczo-odbiorczy