Drewno pozostałe do sprzedaży, stan na dzień 05.12.2018 r.
Lp. Gatunek drewna opałowego Ilość m³ Cena brutto cena 1 m³ brutto obniżka 30 % Cena całej pozycji
1. Lipa 22,300 105,12 73,58 1 640,92
2. Akacja 0,920 172,80 120,96 111,28
3. Wierzba 6,235 105,12 73,58 458,80
5. Orzech 2,140 105,12 73,58 157,47
7. Lipa 5,950 86,40 69,12 411,26
8. Wierzba 3,060 86,40 69,12 211,51
40,605 2 991,24

___________________________________________________________________________________________________

Drewno pozostałe do sprzedaży, stan na dzień 22.11.2018r.
Lp. Gatunek drewna opałowego Ilość m³ Cena brutto cena 1 m³ brutto obniżka 30 % Cena całej pozycji
           
1. Lipa 26,480 105,12 73,58 1 948,50
2. Sosna (opałowa) 5,281 122,40 85,68 452,48
3. Wierzba 5,895 105,12 73,58 433,78
4. Kasztanowiec 3,770 105,12 73,58 277,41
5. Orzech 2,140 105,12 73,58 157,47
7. Lipa 5,950 86,40 69,12 411,26
8. Wierzba 3,060 86,40 69,12 211,51
52,576   3 892,41

_____________________________________________________________________________________________________

Leszno, dnia 14 listopada 2018 roku

 

Miejski Zakład Zieleni

C.K.Norwida 4

64-100 Leszno

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI OGŁASZA SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ  DREWNA  OPAŁOWEGO

  

  1. Nazwa Sprzedającego:

Miasto Leszno -Miejski Zakład Zieleni

Karasia 15

64-100 Leszno

NIP 697-22-59-898

 

  1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej jest  niżej wymienione drewno opałowe:

 

Zestawienie tabelaryczne drewna znajdującego się na stanie MZZ na dzień 14.11.2018 r.

 

Lp. Gatunek drewna opałowego Ilość m³ cena 1 m³ brutto Cena całej pozycji
1. Lipa 26,810 73,58 1 972,79
2. Sosna (opałowa) 10,641 85,68 911,72
3. Wierzba 5,895 73,58 433,78
4. Kasztanowiec 3,770 73,58 277,41
5. Orzech 2,140 73,58 157,47
1. Akacja 2,790 120,96 337,48
2. Jarząb 0,150 73,58 11,04
3. Klon 0,940 101,30 95,23
5. Śliwa 0,210 73,58 15,45
7. Lipa 5,950 69,12 411,26
8. Wierzba 3,060 69,12 211,51
62,356 4 835,13

 

 

III. Warunkiem zakupu drewna jest:

  1. Zgłoszenie się do siedziby MZZ przy ul. C.K.Norwida 4 do osoby wyznaczonej do kontaktu: Tomasz Neumann, Anna Woźniak-Majer.
  2. Wypełnienie pisemnego wniosku określającego, jakie drewno dany Nabywca chce zakupić (wzór stanowi zał. nr 1 do ogłoszenia) oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży drewna oraz przyjęciu   warunków sprzedaży bez zastrzeżeń.
  3. Zapłacenie ceny nabycia danego drewna, określonej w tabeli powyżej, odbiór protokołu zdawczo-odbiorczego i faktury.
  4. Odbiór zakupionego drewna na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i wystawionej faktury.
  5. Miejski Zakład Zieleni zastrzega, iż zakupione drewno Nabywca jest zobowiązany odebrać na własny koszt i własnym transportem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakupu drewna.

 

Załączniki do pobrania: