ul. Cypriana Kamila Norwida 4 64-100 Leszno tel./fax: 065 529 93 67 e-mail: mzz@mzz.leszno.pl

Mini Zoo

 

Początki powstania ZOO w Lesznie sięgają roku 1903, kiedy to powstał pierwszy mały zwierzyniec. Znajdował się on przy dzisiejszej ul. Poniatowskiego. Przetrwał tam okres I wojny światowej. Po odzyskaniu niepodległości, w 1920 r. Leszno odziedziczyło zwierzyniec z paroma zwierzętami, niestety był to dla miasta wyjątkowo trudny okres i pojawiły się problemy z utrzymaniem zwierzyńca. Jak to jednak często w takich sprawach bywa, z pomocą przyszli sami mieszkańcy, którzy założyli Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca.

W roku 1934 Zwierzyniec (taka była jego oficjalna nazwa) przeniesiono na teren dziś zajmowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Już wtedy posiadał takie zwierzęta jak: 2 niedźwiedzie brunatne, 2 wilki, psy dingo, daniele, dziki i muflony. W tym miejscu zwierzyniec przetrwał do 1941 roku – wówczas to, ze względów sanitarnych Niemcy przenieśli zwierzyniec do parku przy szosie rydzyńskiej, gdzie obejmował on cały teren dzisiejszego Parku Tysiąclecia.
Pod koniec 1944 roku okupanci wywieźli cenniejsze okazy zwierząt wgłąb Niemiec. Niestety, podczas walko o wyzwolenie Leszna zwierzyniec bardzo ucierpiał, a wskutek mrozów wyginęło wiele zwierząt. W roku 1945 roku Zwierzyniec właściwie przestał istnieć.
Leszczyńskie Mini-ZOO w dzisiejszym kształcie funkcjonuje od 1977 roku, kiedy to władze miasta postanowiły zorganizować ponownie miejski zwierzyniec (pod formalną nazwą Mini-ZOO), powierzając go opiece Miejskiemu Zakładowi Zieleni.
W chwili oficjalnego otwarcia Mini-ZOO posiadało 35 sztuk zwierząt, w tym dziki, jelenie, sarny, łabędzie, bażanty czy kaczki. Rekordowy okres rozkwitu Mini-ZOO to lata 1995-2002, kiedy to przybyło najwięcej zwierząt, a samo ZOO przybrało właściwie dzisiejszy kształt i charakter.

ZWIERZOSTAN
Na dzień 25 marca 2010 roku zwierzostan liczył 25 gatunków – 12 gatunków ptaków oraz 13 gatunków ssaków. 
Zdjęcia Mini ZOO w  dziale Galeria  . .
 


                                             

W celu obejrzenia większej ilości zdjęć zwierząt zapraszamy do galerii

 

GODZINY  OTWARCIA MINI ZOO :

listopad - luty  7.00 - 17.00

marzec i październik  7.00 - 18.00

kwiecień - wrzesień   7.00 - 20.00

 

Wstęp na teren Mini ZOO jest bezpłatny!

 Od dnia 20 marca br. tj od wtorku , Park 1000 - lecia w Lesznie w tym Mini ZOO zostanie otwarty dla odwiedzających. Pierwotnie zakładano, iż otwarcie Parku nastąpi najwcześniej w kilka dni przed świętami wielkanocnymi. Jednak po usunięciu niebezpiecznych drzew i przeprowadzeniu najpilniejszych prac porządkowych oraz sporemu zaangażowaniu pracowników MZZ udało się przyspieszyć jego otwarcie. Zatem zapraszamy ponownie wszystkich odwiedzających do Parku 1000-lecia, dziękując jednocześnie za cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Poniżej przedstawiamy docelowy plan jak ma wygladac w przyszłosci mini zoo w Lesznie.