ul. Cypriana Kamila Norwida 4 64-100 Leszno tel./fax: 065 529 93 67 e-mail: mzz@mzz.leszno.pl

Działalność

Konserwacja  i budowa terenów zielni


Podstawowym celem zakładu jest dbanie o estetykę miasta, utrzymanie odpowiedniego poziomu wegetacyjnego roślin  i ich kondycji zdrowotnej, poprzez całoroczne prowadzenie prac konserwacyjno - pielęgnacyjnych.

Obecnie obszar zieleni miasta na której prowadzimy pielęgnację wynosi 118 ha.

W ramach statutowych zadań zajmujemy się pielęgnacją terenów zieleni miasta Leszna z czego do głównych zadań należą:

- konserwacja i utrzymywanie terenów zieleni na terenie miasta Leszna,
- obsadzanie kwietników sezonowych oraz pielęgnację nasadzeń drzew i krzewów,
- bieżące utrzymywanie fontann,
- utrzymywanie i nadzór nad placami zabaw
- pielęgnacja drzewostanu na terenach miejskich,
- przygotowanie Miejsc Pamięci Narodowych na uroczystości miejskie,
- zimowe utrzymanie alejek i chodników,
- budowa i konserwacja terenów zieleni na zlecenie innych podmiotów.