MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI w Lesznie

Sp. z o. o. 

AKTUALNOŚCI

Sprzedaż drewna opałowego

Aktualizacja ilości drewna przeznaczonego na sprzedaż na dzień 12.06.2019 r. Zestawienie drewna na dzień 12.06.2019 r. Lp. Gatunek drewna Stan            mp Cena brutto                      1 mp pocięte/połupane Cena brutto                  1 mp niepocięte 1. Akacja...

czytaj dalej

UWAGA PODLOTY!

Idąc do pracy lub szkoły znalazłeś młodego ptaka, który "nie umie latać"? Trwa okres wylotu młodych z gniazd i dziupli, i do nierzadkich przypadków należą spotkania z nielotami, które przedwcześnie opuściły rodzinne domy. Jak się zachować w takiej sytuacji? Czy...

czytaj dalej

O NAS

Z kronikarskich zapisów wynika, ze zakład powstał w 1945r. Decyzję o jego powołaniu podjęła Rada Miejska w Lesznie 30 marca 1945r., kiedy to obszar terenów zielni w mieście wynosił 24 ha. Dla porównania na dzień dzisiejszy powierzchnia terenów zieleni do pielęgnacji wynosi 118 ha.

Z dniem 1 stycznia 1992r. decyzja władz miasta, na bazie gospodarczej Zakładu Zieleni powołano Miejski Zakład Zieleni w Lesznie, pod bezpośrednim nadzorem Zarządu Miasta Leszna.
Do zadań statutowych zakładu należy świadczenie usług komunalnych, zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta  Leszna w zakresie estetycznym, poznawczym oraz wypoczynku czynnego i biernego. 
Działania te obejmują następujące zadania:
– konserwację zieleni na terenie będącym własnością samorządu terytorialnego miasta,
– utrzymanie Mini ZOO oraz Schroniska,
– budowy, modernizację i konserwację terenów zieleni na zlecenie.

KOMUNIKATY

Sprzedaż drewna opałowego

Aktualizacja ilości drewna przeznaczonego na sprzedaż na dzień 12.06.2019 r. Zestawienie drewna na dzień 12.06.2019 r. Lp. Gatunek drewna Stan            mp Cena brutto                      1 mp pocięte/połupane Cena brutto                  1 mp niepocięte 1. Akacja...

czytaj dalej

UWAGA PODLOTY!

Idąc do pracy lub szkoły znalazłeś młodego ptaka, który "nie umie latać"? Trwa okres wylotu młodych z gniazd i dziupli, i do nierzadkich przypadków należą spotkania z nielotami, które przedwcześnie opuściły rodzinne domy. Jak się zachować w takiej sytuacji? Czy...

czytaj dalej

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W LESZNIE

Sp. z o. o.

 

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100),

przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, wpisany do rejestru przedsiębiorców,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS,

pod numerem KRS: 0000770481, posiadający numer NIP 697-235-99-73, numer REGON 382259957,

kapitał zakładowy w wysokości 3.321.800 PLN.

 

T: +48 65 529 93 67

F: +48 65 529 93 67

email: sekretariat@mzz.leszno.pl

www: www.mzz.leszno.pl